Kirkebøgerne fortæller

Selvmord i præstegården

Rasmus Jensen døde den 5. juni 1856 og blev begravet 11. juni.
      Han fik nådsensbrød i præstegården, hvor han havde tjent og opholdt sig i 27 år.
      Døde som selvmorder ved strikken. Muligvis af livslede. Blev begravet uden jordpåkastelse.
      Ordene står at læse i Kvislemark Sogns kirkebog 1813-61. De er skrevet af den daværende sognepræst, Claus S. Tryde. 
      Ved folketællingen i 1834 er Rasmus Jensen betegnet som enkemand og opført under præstegårdens tjenestefolk.        
      Det fremgår ikke af kirkebogen om Rasmus Jensen blev begravet på kirkegården. 
      Efter Christan V´s Danske Lov af 1683 måtte selvmordere ikke begraves i indviet jord. I stedet blev de begravet lige uden for kirkemuren. 
      Nogle steder blev de begravet i det tøj, de bar, da de blev fundet. Undertiden kom strikken, den døde havde hængt sig i, kniven, der blev brugt til at skære rebet over, og en spån fra bjælken, rebet var fastgjort i, med i kisten. 
      Forbuddet mod begravelse i indviet jord gjaldt i princippet til 1867.  
  

Pludseligt afgået ved døden

IV søndag efter trinitatis 1789 begravet en af agent Bodenhoffs karle, kaldet Jens Jyde, som døde meget hastig hos Morten Larsen i Bisserup fredagen d. 11. september dette år. 

Tirsdagen 16. augusti 1791 begravedes huusmand Hans Michelsen fra Tornemark, som lørdagen den 13. augusti var med eet ihielslagen ved en gårds nedbrydelse i Menstrup by.  

Dom. Quasimod. 1792 (hvidesøndag og første søndag efter påske) begravet Hans Pedersen fra Skafterup, som nogen tid tilforn var druknet på Stranden

1. maj 1886 døde den 54 - årige Ellen Korfitzdatter efter at være sprunget af en vogn, hvis hest var løbsk.

5. januar 1889 dør Ane Margrethe Nielsdatter. Datter af arbejdsmand Anders Madsens hustru, 21 år gammel. Død ved et ulykkestilfælde. Gled ned ad en stak og ramte en høtyv i sig.

Den 30. maj 1889 døde proprietær i Kvislemark Karl Henrik Vilhelm Jørgensen, 40 år. Død efter mishandling af en tyr.

 

Død ved Chistiansborg brand

Ved Christiansborgs brand 3. oktober 1884 mister den 21-årige Osvald Peter Heilmann livet. Han bliver begravet 18. oktober på Fyrendal Kirkegård. "Pioner i 2det Kompagni af Ingeniørregimentet Nr. 374. Søn af Prokurator Heilmann i Næstved" (skal være Exam. juris, forhenværende Købmand i Tornemark); død i København, står der i kirkebogen.
   Attest fra Skifteretten i København af 14. Oktober 1884. Ligsynsattest af læge V. Hornemann i København 12/10 1884. Liget fundet den 11te i forkullet tilstand.

Betler og almissemodtagere

Die Vivid (1797) begravet en betler, navnlig Christen, som døde hos Ulric Jørgensen i Tornemark. 

Nyrup. Søndag d. 28. august (1803) almisselem Lisbeth Andersdatter begraven. Hun har en lang tid havt sit opholdssted på Snedinge og nydt sin almisse fra Ørslev sogn.


Den 9. april 1816 døde den 78 - årige Anne Kirstine Rasmusdatter. Begravet syv dage senere. Fattiglem.

 

Den 14. april 1820 døde Ellen Sørensdatter. Hun blev begravet seks dage senere. 65 år gammel. En fattig enke.

 

10. august 1822 dør fattiglem Kirsten Peiters. 73 år gammel.

21. juli 1890 dør Karen Marie Engelbrechtsen. 72 år gammel. Fattiglem i Kvislemark, ugift.


25. juli 1861 dør Karen Kristensdatter, husmandsenke og fattiglem i Quislemark. 77 år.

 

Den 10. december døde den 50-årige Kristian Hansen. Han var arbejdskarl uden fast opholdssted og ugift. Han blev fundet død om morgenen i sengen i Menstrup Kro. Dødsfaldet en følge af druk.

Agtværdige personer

4. juli 1821 døde gårdmand i Quislemark Peder Petersen, 41 år gammel. 9. juli blev han begravet. En agtværdig mand.

21. maj 1829 dør Mette Hansdatter, aftægtsenke for gårdmand Hans Jensen. 75 år gammel. En agtværdig kone i flere henseender.

 

Mininekrologer

De to tekster stammer fra en af Sejerø Sogns kirkebøger

Det er ikke kun dette pastorats bevarede kirkebøger, at man kan læse korte nekrologer. Det gælder også andre sognes bevarede kirkebøger.

Sejerøs sognepræst Erik Christoffersen skrev i kirkebogen, at den 24. april 1691 begravedes Michel Nielsen, 68 år, "et ærligt Guds Barn". 10. april 1703 begravede han "hæderlige og vellærde Karl" Jørgen Nielsen. 

 

Rita Holm 10.04.2016 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.