Rosenlund set fra vest. Træerne i baggrunden kanter Kohave Møllerenden og broen over denne.

Dyvekærs hus. Hans borgelige navn var Jens Peter Nielsen. Han kunne fortælle historier fra den gamle tid. Han døde på Tornemark Alderdomshjem 1947.

Dyvekærs hus set fra Kvislemarksvej 51.

Oluf Jørgensens gård Kvislemarkvej 51. Senere overtaget af sønnen Børge Jørgensen, der nu bor i Fuglebjerg. Sønnen Troels Jørgensen overtog gården 2002.

Resterne af Enghavegården, der lå ved Kvislemark Sogns østgrænse. Stuehuset gik til i en ildebrand. og avlsbygningerne blev senere revet ned.

Bro på Kvislemarkvej over Møllerenden, der nu kaldes Kohave Møllerenden. Den er 7, 274 km lang og starter lige syd for Fuglebjerg og løver øst om Arløse.

Bro på Kvislemarkvej over Møllerenden.

Rosenlund

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.