Tyende

Dovenskab

Om Husflidens Standpunkt beretter Duus efter med nogle anerkendende Bemærkninger at have omtalt Kvindernes store Arbejde.

-  Hvorimod Tjenestekarlen og den confirmerede Dreng gjøre den sørgeligste Anvendelse af de lange Vinteraftener, thi enten lægge de sig, naar Nadveren er fortæret, paa Bænken for at sove, eller, hvad endnu er værre, samle sig med andre Karle paa et eller andet Sted i Byen, hvor kun Kortspil og Sviir er Genstand for deres Virksomhed. De formene, at naar Dagens Arbejde er endt, er Aftenen deres egen, og Huusbonden har ikke den fornødne Kraft i Viljen til at forbyde dem at søge de nævnte fordærvelige Samlinger.

-  Her er altsaa ikke alene Tab af den Arbejdsom-hed, som   Huusbonden ogsaa i Aftentimerne har Krav paa, men, hvad der er det sørgeligste, Tab for Tyendets Moralitet." Det med disse Beretninger givne Billede af Landbrugets Tilstand i Sorø Amt svarer ganske nøje til Forholdene, da Sel-skabet blev stiftet; som det vil fremgaa af de følgende Sider, har Selskabet i sin Virksomhed klart haft de mange Spørgs-maal for Øje, hvor Forbedringer kunde ske og en sund Udvik-ling bringes i Gang ved Selskabets Indgriben, skrev pastor P. Duus.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.