Præstegården

Provstiudvalgsmøde 14. juni 2017

VS: Projekt præstegård til sognegård Sag: Fremtidig præstebolig og sognelokaler (2163) - Kvislemark Sogn VS: Projekt præstegård til sognegård Provstiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et projekt for omdannelse af præstegård til sognegård. Provstiudvalget har tidligere godkendt, at der kan anvendes op til kr. 4 mio. alt inklusiv til projektet. Når projektet inkl. budget fremsendes til provstiudvalget til endelig godkendelse skal medfølge menighedsrådets dokumentation for, at præsteembedet har de fornødne midler til projektet.

 Fraværende med anmeldt forfald: Jørgen Larsen, Leif von Gersdorff, Gunver B. Nielsen. 

Skæbnedag

I morgen onsdag den 22. marts har menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat møde med biskop Peter Fischer-Møller om præstegården i Kvislemark. Det kan være en skæbnedag for den nu mere end 150 år gamle præstegård, som ligger midt i et af Næstved Kommunes udvalgte kulturmiljøer.

Menighedsrådet har siden sognepræsten i december 2013 måtte fraflytte præstegården på grund af omfattende skimmelsvamp, arbejdet for at bevare den karakteristiske præstegård og få den renoveret, så præsten kan flytte tilbage, og de kirkelige aktiviteter igen kan være med til at skabe et godt liv på landet for de 1700 sognebørn. Det skriver menighedsrådet for Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat i en pressemeddelelse.

Af de nødvendige 5 millioner kroner har menighedsrådet selv rejst mere end 4 millioner kroner. Renoveringsplanerne er klar, der har været afholdt licitation, og for at holde prisen, tidsplanen og komme i gang hurtigt ønsker menighedsrådet at låne de resterende midler i Stiftet.

Men Provstiudvalget har modsat sig projektet og ønsker i stedet præstegården nedlagt. Derfor er menighedsrådet gået til biskoppen for at få støtte til at sikre, at kirken på landet fortsat kan være den centrale medspiller i bestræbelserne for et godt liv på landet.

Det kræver mere og andet end nykalkede kirkebygninger, og for menighedsrådet er der ingen tvivl om, at den eksisterende præstegård er det naturlige samlingssted tæt på kirken, og den er samtidig et velegnet udgangspunkt for kirkens sociale indsats i lokalsamfundet.

Sagen er ikke blot et lokalt anliggende om et lille menighedsråd i et udkantsområde, men rejser samtidig spørgsmålet om, på hvilken måde Folkekirken bedst kan være med til at sikre livskvalitet, social forankring, dannelse og fællesskab i landdistrikterne.

For menighedsrådet i Kvislemark-Fyrendal-Førslev pastorat er der ingen tvivl: bevar Præstegården og den kulturhistoriske bygningsarv og fasthold en embedsbolig på landet, så præsten deler vilkår med menigheden og kan være et reelt aktiv i udviklingen af landdistrikterne.

– Der har været præstegård i Kvislemark siden midten af 1600-tallet, og det skal der fortsat være, for der er virkelig brug for den! Præstegården skal bare sættes i stand, så vi kan komme videre med vores kirkelige og sociale aktiviteter, slår menighedsrådets formand Anni Jakobsen fast.

 

Kilde: Netavisen NÆSTVED. NU 21. MARTS 2001

Uddrag af regnskab 2015

Anlæg Der var i budget 2015 af Provstiudvalget afsat kr. 1.000.000 til opførelse af sognegård/præstebolig i Sandved. Menighedsrådet fastholdt imidlertid sin tidligere beslutning om at bevare præstegården i pastoratet ( Kvislemark), hvorefter provstiudvalget ændrede beslutning, og kr. 750.000 blev ombevilliget til i stedet at dække renovering af Kvislemark Kirkegårdsmur. Det resterende beløb kr. 250.000 er tilbagebetalt til provstiet ultimo 2015.

Til finansering af istandsættelse af præstegården er der i regnskabetåret solgt jord for i alt kr. 2.543.111 minus omkostninger kr. 49.474,81. Som følge af salg af jorden mangler der forpagtningsafgift for 9 måneder ialt kr. 56.730, dette beløb er dog dækket af 5% midler fra provstiet.

 Diverse Af den midlertidige driftsramme var bevilliget kr. 10.000 til indkøb af trailer. Der er i stedet indkøbt 3 alterkalke i alt kr. 6.372. Provstiet ansøges om ændring af formål. Kvislemark Kirkegårdsmur Der er i året anvendt udgifter kr. 16.692,- til forundersøgelser og projektering.

Skimmelsvamp i Førslev kirke ... 

Kvislemark Præstegård Der er betalt a/c til ANKON s/s forprojekt vedr. renovering af Kvislemark Præstegård kr. 100.764,-. Udgiften vil blive dækket af menighedsrådets indestående midler indestående i stiftet, når disse frigives i forbindelse med renoveringsprojektet.

 

Kommentar: Den, der stillede forslaget om at flytte præstegården til Sandved, har slet ikke fattet sognehistorien og præstegårdskulturen. 

udkast

Menighedsråd giver op: Sælger svamperamt præstegård - sn.dk ...https://sn.dk/Naestved/Menighedsraad-giver-op-Saelger-svamperamt-praestegaard/artikel/7425951. maj 2018 ... Den mere end 150 år gamle præstegård i Kvislemark er ramt af en ondsindet skimmelsvamp og har stået tomt og ubeboet siden december 2013. Nu har menighedsrådet opgivet planerne om at renovere og sælger i stedet præstegården. Fokladdeto: Mia Than West. facebook icon twitter icon linkedin icon

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

04.03 | 09:33

Årene 1940 til 1945 må aldrig glemmes

21.07 | 17:12

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

02.04 | 21:40

  I Arløse er der hidtil kun registreret en frihedskæmper, den 25-årige Erik Frederik Nielsen. Rettelse: rigtig navn er Ernst Frederik Nielsen

10.04 | 21:27

Det er sjælden vi får oplysninger fra kirkebogen, der viser os et billede af de ulykkelige, der kommer af dage og de gamle, der var henvist til nådens brød.